Technologia gięcia
EG-AR
EG-AR

Z automatyzacją za pomocą robota – wszechstronne urządzenie do krawędziowania

Opierając się na wieloletnim doświadczeniu w zautomatyzowanym krawędziowaniu AMADA opracowała nową komórkę do zginania ASTRO i zaprezentuje ją na EuroBLECH 2012. EG-6013 AR wyposażona jest w niezwykle elastyczny, automatyczny zrobotyzowany system oraz innowacyjne systemy czujników w napędzie tylnym.

Wysoce precyzyjne elektryczne prasy krawędziowe z motoreduktorami ujawniają swoje zalety produkcyjne szczególnie wydajnie, jeśli jako część komórki zginania połączone są z równie wydajnym systemem automatyzacji. AMADA EG-6013 AR postępuje zgodnie z tą stanowczo ustaloną zasadą. Zawiera w pełni elektryczną prasę krawędziową z belką prasy o długości 1 300 mm oraz siłą nacisku 600 kN w połączeniu z robotem, który porusza się po naziemnej ścieżce równoległej do maszyny oraz wysoko wydajnej automatycznej zmieniarce narzędzi. Wspólnie komponenty tych systemów zapewniają szczególnie istotne atuty, a mianowicie wybitną precyzję oraz długą, nienadzorowaną pracę w trybie automatycznym.

Więcej niż załadunek i rozładunek

Automatyka robota EG-6013 AR odznacza się szczególną elastycznością. 6-osiowy robot przesuwa się po pasie jazdy prasy krawędziowej. Załadunek może odbywać się z różnych pozycji. Tak powstają duże pojemności na surowce. W tym samym czasie jest możliwych kilka alternatywnych opcji rozładowywania. Skończone produkty są układane w stosy lub, jeśli nie jest to możliwe, układane w pudełkach lub na zsynchronizowanej taśmie produkcyjnej. Lecz robot wykonuje o wiele więcej niż załadunek i rozładunek: Wymienia jednocześnie narzędzia zaginające i ich chwytaki oraz utrzymuje produkt przez cały proces zaginania poprzez wszystkie stacje narzędziowe. Wykonuje również wszystkie ruchy śledzące oraz wszystkie kroki procesu, co nie mogłoby być osiągnięte, jeśli maszyna byłaby operowana ręcznie.Na przykład, mechaniczne chwytaki mogą być sterowane naokoło narzędzi w obszarze pracy prasy, aby zapewnić optymalne wsparcie podczas śledzenia operacji.

Robot wymienia narzędzia
Robot trzyma element gięty
Robot wyładowuje gotowy element

Innowacyjna sensoryka jako nowość

Tylny napęd AMADA EG-6013 AR jest wyposażony w czujniki dotykowe. Są one innowacyjne w swojej zdolności wykrywania pozycji obrabianego elementu jednocześnie w kierunkach X i Y przed zaginaniem oraz zainicjować działania poprawkowe, jeśli zostaną wykryte odstępstwa od tolerancji. Ten system rozszerza wkład w zapewnianie maksymalnej precyzji, który zwykle jest wymagany przez małe, kompleksowe części, które są obrabiane w komórkach zaginających tej wielkości.

Szukaj